Organigrama

Reprezentarea grafica a unitatii noastre de invatamant, denumita organigrama, este considerata cadrul, scheletul acesteia si reprezinta elementul esential al sistemului de conducere, determinând, într-o proportie însemnata, functionalitatea scolii, modul de utilizare a resurselor, nivelul cheltuielilor, eficienta activitatilor si legaturile ce se stabilesc între ele în vederea functionarii normale a scolii.
De asemenea, favorizeaza comunicarea, colaborarea si rezolvarea operativa a problemelor. Este important ca gruparea compartimentelor si a comisiilor sa fie realizata în asa fel încât sa fie asigurate comunicarea, coordonarea si cooperarea dintre oameni si împartasirea unor obiective si resurse comune.