PAS 2015-2020

SCOALA POSTLICEALA SANITARA CAROL DAVILA TG-JIU

STR ISLAZ NR 2. TG-JIU . GORJ

CUI 5374510​​ 

NR 961/31.08.2015

APROBAT CA 31.08.2015

REAPROBAT CA 3.09.2018

AVIZAT CP 19.09.2018

 

Revizuit....noiembrie​​ .......2019..............

 

 

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

​​ 2015-2020

 

 

 

 

 

 

I. CONTEXT

 

 

 

 

ŞTIM CE AVEM DE FĂCUT

 

 

SUNTEM ÎMPREUNĂ  ​​ ​​ ​​ ​​​​ TREBUIE SĂ REUŞIM  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ SE POATE ŞI MAI BINE

 

 

ÎNVĂŢĂTURA ESTE PENTRU TOŢI  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ÎNVĂŢĂM ÎNCERCÂND

 

 

ÎNTOTDEAUNA EXISTĂ CINEVA CARE SĂ TE AJUTE

 

 

ORICINE ARE CEVA DE FĂCUT

 

PUTEM DISCUTA DESPRE DIFERENŢELE ​​ DINTRE NOI

NE SIMŢIM BINE ÎMPREUNĂ

 

SUNTEM TOLERANTI

A. MISIUNEA  ​​​​ ŞCOLII

A. Şcoala dezvoltă la elevi competenţe funcţionale esenţiale pentru reuşita socială:​​ comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea informaţiilor complexe.

Şcoala valorifică experienţele acumulate de elevi, în scopul unei​​ orientări profesionale optime​​ şi/sau pentru​​ continuarea studiilor.

B. Şcoala cultivă la elevi​​ expresivităţi şi sensibilităţi​​ în scopul​​ împlinirii personale.

C. Şcoala îi învaţă pe elevi cum să-şi​​ protejeze​​ propria sănătate şi siguranţa persoanei.

D. Şcoala îi ajută pe elevi să cunoască legile ce guvernează echilibrele în natură,​​ să iubească şi să ocrotească natura.

E. Şcoala cultivă la elevi competenţe de​​ integrare activă​​ în grupuri diferite: mediu profesional, familie, prieteni etc.

F. Şcoala îi ajută pe elevi să înţeleagă şi să aplice​​ principiile democraţiei.

G. Şcoala îi ajută pe elevi să înţeleagă​​ schimbările​​ care au loc în jurul lor şi să devină adaptabili, flexibili, dinamici.

H. Şcoala dezvoltă dorinţa elevilor de a se instrui​​ permanent​​ – educaţia permanentă fiind cheia​​ succesului.

I. Şcoala îi ajută pe elevi să respecte, să apere şi să promoveze adevăratele​​ valori naţionale.

​​ J. SCOALA II PREGATESTE PE ELEVI PENTRU A SE PUTEA VALORIFICA DREPT​​ CETĂŢENI RESPONSABILI ŞI AUTONOMI,​​ MANIFESTÂND DISPONIBILITĂŢI ŞI CAPACITĂŢI DE ÎNNOIRE ŞI SCHIMBARE ÎN BINE A SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI.

K. SCOALA SE ALINIAZă, ATAT PRIN INVATAMANTUL POSTLICEAL SANITAR, LA​​ STANDARDELE EDUCATIONALE EUROPENE, IN VEDEREA INTEGRARII TARII NOASTRE IN STRUCTURILE EUROPENE.

L.SCOALA DEZVOLTA​​ APTITUDINILE ÎN DOMENIUL MEDICAL

M.​​ ŞCOALA VERIFICĂ OPŢIUNEA PENTRU O VIITOARE PROFESIE ÎN DOMENIILE AMINTITE, OFERĂ ABSOLVENŢILOR SĂI​​ ŞANSE EGALE DE REUŞITĂ​​ BAZATE PE POSIBILITĂŢILE INTELECTUALE INDIVIDUALE, PE APTITUDINI ŞI INTERESE PERSONALE ÎN SENSUL CONTINUĂRII STUDIILOR ŞI/SAU INTEGRĂRII SOCIO-PROFESIONALE.

 

 

B. VIZIUNE PRIVIND VIITORUL ŞCOLII

 

Şcoala noastră va fi şi în viitor o instituţie de tip​​ postliceal​​ care pregăteşte elevii pentru multiple forme de învăţământ:

 • invatamant postliceal- domeniul asitenta sociala si asistenta pedagogica, specializarea asistent medical generalist si asistent medical de farmacie, asistent balneofiziokinetoterapie , asistent laborator, asistent radiologie,

Şcoala noastră va avea în viitor următoarele caracteristici:

 • şcoală care să răspundă cerinţelor unui învăţământ​​ deschis, flexibil, activ – participativ, incluziv

 • şcoală care va​​ aplica efectiv​​ metodele unui învăţământ modern, având ca scop modificarea practicilor didactice şi centrarea activităţilor pe elev şi evaluarea progresului acestuia şi ca punct central​​ elevul, cu nevoile şi aspiraţiile sale

 • şcoală care va susţine tinerii cu potenţial în​​ performanţa şcolară​​ 

 • şcoală care va susţine îmbunătăţirea şi actualizarea permanentă a​​ mijloacelor didactice​​ şi​​ mobilierului şcolar​​ ​​ din unitatea de învăţământ

 • şcoală care prin strategiile manageriale va​​ încuraja​​ şi​​ valorifica:

  • creativitateaelevilor

  • munca în echipă

  • descoperirea de către elevi a propriilor afinităţi, aspiraţii şi valori

  • comunicarea eficientă între cadre didactice, elevi şi părinţi

  • folosirea metodelor moderne interactive în educaţia de bază

  • diversificarea ofertei de curriculum prin raportare la specificul unităţii şcolare

   • şcoală care va susţine​​ participarea la Programele Comunitare​​ ​​ din domeniul sanatatii

   • şcoală care va aborda strategii pentru:

  • dezvoltării capacităţii de cooperare cu şcoli de profil, cu universităţi, cu instituţii de cultură, cu autorităţile locale, în sprijinul satisfacerii cerinţelor proprii şcolii

  • valorizarea activităţii metodiştilor la nivelul şcolii în diseminarea informaţiei şi experienţei pozitive privind rezultatele din procesul educaţional  ​​ ​​​​ 

Desigur ca in orice activitate iniţiata in şcoala, pornim de la analiza SWOT, singura cere ne releva punctele pe care ne putem baza in abordarea problemelor cu care ne confruntam, dar si direcţiile in care, in timpul derulării procesului instructiv educativ, suntem deficitari

 

 

 

C. PREZENTAREA SCOLII

I. SCURT ISTORIC. FINALITĂŢI GENERALE ŞI SPECIFICE ŞCOLII

Descrierea sintetică a contextului în care funcţionează instituţia de educaţie (demografic, geografic, economic, social, cultural etc.):

Denumire: Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila

Adresa -.Str, Izlaz nr.2........tel/fax:..0253/219286....e-mail​​ - asistentgeneralist @yahoo.com

Data înfiinţării: ...........1991.......

Persoana juridică organizatoare de activităţi de învăţământ:” ..........

Documentul în baza căruia funcţionează unitatea de învăţământ particular:​​ 

-​​ Acreditare aprobată de M.E.C.I prin Ordinul ministrului nr. ​​ 3750  ​​ ​​​​ din ​​​​ 24.05.2015

Forma de învăţământ ​​ pe care o ​​ organizează: învăţământ postliceal, curs​​ zi

Specializare:​​ asistent medical generalist

Limba de predare: Limba Română

- Autorizare​​ aprobată de M.E.C.I prin Ordinul ministrului nr. ​​ 4035  ​​ ​​​​ din ​​​​ 28.06.2015

Forma de învăţământ ​​ pe care o ​​ organizează: învăţământ postliceal, curs​​ zi

Specializare:​​ asistent medical de farmacie, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare

Limba de predare: Limba Română

REPERE ISTORICE

Scoala Postliceala Sanitara « Carol Davila » Tg-Jiu a fost infiintata in anul 1991, ca forma de invatamant privat, conform adresei nr.86/5.03.1991 a Ministerului Sanatatii din Romania, fiind patronata de Confederatia Nationala a Femeilor din Romania. Din acest an a functionat in sediul Casei de Cultura a Sindicatelor Tg-Jiu.​​ 

In anul 2001, Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Tg-Jiu s-a desprins din Confederatia ​​ Nationala a Femeilor din Romania, devenind unitate cu personalitate juridica sub patronatul Asociatiei Femeilor Gorjene Tg-Jiu.

 

6. Date generale statistice privind unitatea de învăţământ preuniversitar:

RESURSE UMANE

a) Elevi

An scolar

Nr elevi

2015-2016

441/17 CLASE

2016-2017

411/16 CLASE

2017=2018

404/14 CLASE

2018/2019

399/12 CLASE

2019/2020

398/13clase

 

 

 

b)​​ Personal de conducere: -​​ director: 1

 -​​ director adjunct:​​ 1

 

 

 

Personal didactic:

 -​​ 8​​ medici =​​ din care​​ 1 ​​ fiind titular;

 - 3 farmaciști​​ 

 -​​ 12​​ asistenţi medicali =din care​​ 10​​ fiind titulari;

 -​​ 10​​ profesori de alte specialităţi​​ =​​ din care 1 fiind titular(post blocat- concediu de crestere copil).

Personal didactic auxiliar

- 1 secretar, cu studii superioare​​ ;

-​​ 1/8​​ normă bibliotecar, cu studii superioare (prof.​​ maistru instructor)

-​​ SC SIOMAX SRL Tg-Jiu​​ (contract prestări servicii contabile)

Nr. total cadre didactice

titulare

Nr. total cadre didactice ​​ asociate

Cadre didactice

Debutante

 

c.d. care au definitivarea în învătăm.

c.d. care au gradul II

în învătământ

c.d. care au gradul I

în învătământ

Nr. total

cadre

didactice

cu

doctorat

 

Calificaţi

necalificaţi

Fără studii superioare

Cu studii​​ 

în altă  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ specialitate

12

 

20

-

-

16

 

4

 

9

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Calitatea​​ şi pregătirea personalului:

 • Cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere profesional, fapt constatat şi în urma inspecţiilor şi asistenţelor la ore, a rezultatelor obţinute, interesul în ceea ce priveşte participarea la formarea continuă.

 • Toate cadrele didactice sunt absolvente ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ RESURSE MATERIALE

Începând cu anul şcolar 2015-2016​​ activităţile şcolare se desfăşoară în spaţiile amenajate la etajele 2 şi 3 unde sunt compartimentate:

 • 11​​ săli de clasă​​ 

 • 2salademonstrativa

 • 1​​ sală bibliotecă

 • 1​​ sală cancelarie

 • 1​​ sală arhivă​​ 

 • 1​​ cabinet​​ director

 • 1 sala secretariat

Toate sălile sunt dotate cu mobilier, cu materiale şi mijloace de învăţământ corespunzător destinaţiei fiecărei săli. Toate calculatoarele din şcoală sunt conectate la internet.

In anul scolar 2018-2019 sefolosesc urmatoarele spatii amenajate activitatii scolare

 • 7​​ săli de clasă​​ 

 • 2​​ salademonstrativa

 • 1​​ sală bibliotecă

 • 1​​ sală cancelarie

 • 1​​ sală arhivă​​ 

 • 1​​ cabinet​​ director

 • 1 sala secretariat

Resurse materiale 2019/2020

-2 Sali de demonstratie

-11 Sali de clasa​​ 

-1 birou director

-1 spatiu cancelarie

-1 birou secretariat

-1spatiu arhiva

-1 spatiu biblioteca

In anul scolar 2019/2020 la personalul didactic titular –maistri instructori s-au mai adaugat inca 2 posturi titular norma intreaga prin examen de titularizare la nivelul scolii.

Personal plata cu ora ( profesori / medici / asistenti)-23

 

1. ​​​​ Consiliul de administraţie s-a întocmit conform hotararii Consiliului Director al Asociatiei Femeilor Gorjenesi este format din 9membri.

- Inspectii desfăşurate la nivelul unităţii de învăţămât:​​ 

Inspecţie – Vizită ARACIP pentru acreditare ​​ in22.02.2015

Inspecţie – Vizită ARACIP pentru​​ ​​ autorizare in 23 05.2015

In anul scolar 2018/2019 s-a efectuat vizita de evaluare externa ARACIP pentru specializarea AMG( DECEMBRIE 2018), IAR IN OCTOMBRIE 2019 S-A depus cerea pentru ACREDITARE SPECIALIZAREA AMF.

- S-au elaborate Planuri​​ manageriale anuale​​ .

- Există Registrul Consiliului de Administraţie şi Registrul Consiliului profesoral.​​ 

- Există Centralizator pentru decizii

- S-a întocmit graficul activităţilor activităţilor extracurriculare, activităţi desfăşurate în baza parteneriatelor de colaborare încheiate.

- Fişele de post sunt întocmite şi personalizate. De asemenea, s-au întocmit fişele de evaluare.

- Regulamentul de ordine interioară a fost aprobat în Consiliul profesoral şi în Consiliul de administraţie​​ .Regulamentul este aplicabil şi în anul şcolar​​ in curs.

- Schemele orare sunt întocmite în conformitate cu încadrarea: cursul e parcurs de medic şi asistent, iar clinical se desfaşoară în spital.

- Procedurile întocmite sunt menţionate într-un Registru al procedurilor.

- Dosarele personale ale cadrelor didactice sunt bine organizate,​​ 

 

4​​  La examenul pentru certificarea competenţelor profesionale absolvenţii Şcolii postliceale Carol Davila au o rata de promavare de 100%

 

 

6 Protocoalele, acordurile de colaborare şi parteneriatele încheiate de unitatea de învăţământ, pe ultimul ciclu de învăţământ cu : Spitalul Judetean de Urgente Tg-Jiu ; Directia de sanatate Publica Gorj ; SAocietatea Nationala de Crucea Rosie din Romania, filiala Gorj ; Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, filiala Gorj ; Asociatia Romana de Oncologie « Sfanta Ana » ; Centrul Regional de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Gorj ; SHD Saarland Heilstatten GmbH Germania -​​ Spitalul Judetean St.​​ Ingbert GmbH; Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania – ca beneficiar, iar Spitalul Judetean de Urgente Tg-Jiu – ca partener; Blocul National Sindical ; Scoala Postliceala​​ Sanitara “Carol Davila” Slatina, Scoala postliceala sanitara Hipocrate Tg-jiu

Contractelor cadru cu operatorii economici/instituţii publice încheiate de unitatea de învăţământ, pentru practica elevilor pe ultimul ciclu de învăţământ : Spitalul Judetean de Urgenta​​ Tg-Jiu – contract de colaborare​​ .

 

INSERTIA PE PIATA MUNCII

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Componenta dominantă de-a lungul existenţei sale a fost şi este buna şi foarte buna pregătire teoretică şi de specialitate a absolvenţilor care, fie că au urmat studii universitare, fie că s-au angajat ​​ conform pregătirii ​​ (în ţară sau străinătate), au făcut cinste şcolii şi dascălilor ei.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Selecţia, prin concurs de dosare, a făcut posibilă modelarea sufletelor pentru a deveni ​​ capabile ​​ să comunice şi să îngrijească fiinţa umană din orice colţ al lumii.​​ Desigur, ne confruntam si noi cu problema accesului la invatamantul sanitar a unor elevi care nu au avut deloc sau au avut prea putin contact cu disciplinele de baza din aria curriculara „Stiinte”- anatomia si fiziologia omului. O altă problemă este reprezentată de problemele economice, materiale ale elevilor Scolii Sanitare, care, din această cauză, sunt nevoiti să muncească, „furând” din timpul necesar studiului.

Indiferent de tipul de învăţământ, ca finalitate generală a procesului de educaţie, şcoala noastră urmăreşte​​ formarea personalităţii umane​​ prin:

 • cultivarea sensibilităţii ​​ faţă ​​ de ​​ problematica ​​ umană, ​​ faţă de valorile umane civice, a respectului pentru natură şi mediu înconjurător, pentru o dezvoltare individuală armonioasă;

 • însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor culturii naţionale şi universale;

 • formarea  ​​​​ capacităţilor ​​ intelectuale, asimilarea ​​ tehnicilor de ​​ muncă necesare instruirii şi autoinstruirii;

 • formarea ​​ disponibilităţilor ​​ practice ​​ şi ​​ profesionalizarea ​​ tinerilor în vederea desfăşurării unor activităţi utile;

 • educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi toleranţei;

 • cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul său istoric şi tradiţiile poporului român.

Finalităţile specifice​​ şcolii noastre sunt:

  • formarea ​​ la ​​ elevi ​​ a ​​ unei ​​ personalităţi ​​ active, competente, motivate, capabilă de opţiune şi decizie; schimbarea rolului elevului din obiect-subiect al educaţiei în partener real al dascălului în acest proces complex de instrucţie şi educaţie;

  • promovarea ​​ educaţiei ​​ pentru o viata sanatoasa ​​ în ​​ rândul ​​ elevilor ​​ prin ​​ integrarea în procesul didactic a unor elemente fundamentale de ​​ educaţie pentru sănătate;

  • familiarizarea ​​ cu ​​ tehnicile ​​ primare ​​ de ​​ îngrijire ​​ a ​​ omului sănătos şi bolnav, tehnici prevăzute în cadrul disciplinei „Educaţie pentru sănătate”; plusul de cunoştinţe medicale fiind necesar şi util la nivel individual, familial şi în colectivitate; verificarea vocaţiei tânărului pentru activitatea în domeniul medical, fapt ce va spori eficienţa pregătirii în meserie şi va creşte calitatea prestaţiei actului medical;

  • formarea  ​​​​ unei  ​​​​ atitudini  ​​​​ responsabile ​​ faţă ​​ de ​​ mediul ​​ înconjurător, conştientizarea efectelor ireversibile ​​ ale mediului cauzate de om şi cu impact negativ asupra existenţei sale, prevenirea dezechilibrelor naturale şi sociale;

  • verificarea ​​ vocaţiei ​​ tânărului ​​ pentru ​​ activitatea ​​ în domeniul turistic, sporirea eficienţei şi calităţii pregătirii în această meserie, formarea de abilităţi şi​​ performanţe în acest domeniu; formarea unor deprinderi de utilizare a tehnicii de calcul în general şi specifice domeniului turistic;

  • asigurarea ​​ egalităţii ​​ şanselor ​​ pentru ​​ toţi ​​ elevii ​​ şcolii ​​ prin formarea unei culturi generale temeinice bazată pe parcurgerea nucleului obligatoriu de discipline de învăţământ, în raport de care se realizează evaluarea prin examene (de bacalaureat, de absolvire, de admitere în şcoli postliceale, colegii, facultăţi...);

  • prin  ​​ ​​​​ învăţământul  ​​ ​​​​ postliceal  ​​ ​​​​ sanitar  ​​ ​​​​ se  ​​ ​​​​ urmăreşte  ​​​​ formarea priceperilor şi deprinderilor practice de asigurare a igienei şi confortului ​​ omului bolnav ​​ precum şi a ambientului în ​​ care acesta ​​ trăieşte;

  • învăţământul postliceal de specialitate sanitară are ​​ ca obiectiv ​​ majorformarea unui personal calificat în meseriile de asistent generalist, asistent medical de balneofizioterapie, , asistent medical de farmacie, ​​ capabil de a îmbina teoria cu practica şi de a concretiza cele învăţate în situaţii diferite;

  • continuarea procesului de reformă a învăţământului prin accentuarea şii consolidarea autonomiei şcolii în sensul creşterii calităţii acesteia.

 

D. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII- 2019/2020

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ - Numărul de​​ elevi ​​ -​​ 398​​ / numărul de clase – 13

 

Structura pe forme, niveluri, ​​ filiere, profile şi specializări ​​ a claselor

 • scoala postliceala sanitara, domeniul asistenta si sanatate pedagogica, specializarea asistent medical generalist cu autofinantare(taxa de scolarizare) - 4​​ clase an I

 • scoala postliceala sanitara, domeniul asistenta si sanatate pedagogica, specializarea asistent medical generalist cu autofinantare(taxa de scolarizare) - 3​​ clase an II

 • scoala postliceala sanitara, domeniul asistenta si sanatate pedagogica, specializarea asistent medical generalist cu autofinantare(taxa de scolarizare) - 3​​ clase an III

 •  

 • ​​ scoala postliceala sanitara, domeniul asistenta si sanatate pedagogica, specializarea asistent medical de farmacie cu autofinantare(taxa de scolarizare) - 1​​ clasa an I

 • scoala postliceala sanitara, domeniul asistenta si sanatate pedagogica, specializarea asistent​​ medical de farmacie - 1​​ clase anul ​​ II​​ 

 • scoala postliceala sanitara, domeniul asistenta si sanatate pedagogica, specializarea asistent medical de farmacie -​​ 1​​ clase anul ​​ III

 

 

F.​​ PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE

 

STRATEGIA JUDETEANĂ  ​​ ​​​​ DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ​​ POSTLICEAL SANITAR​​ 

 

Obiectivul general

Creşterea​​ calităţii educaţiei si formarii continue si dezvoltarea ofertei ​​ educaţionale pentru adulţi

 

Priorităţi​​ 

 

Dezvoltarea capacitatii de management in invatamantul postliceal sanitar​​ 

Cresterea adaptabilitatii ofertei educationale la cerintele pietei muncii

Dezvoltarea parteneriatului social (pentru​​ imbunatatirea calitatii​​ )

Imbunatatirea serviciilor​​ ​​ orientare profesionala pentru elevi .

Cresterea calitatii procesului educational​​ ​​ prin realizarea de proiecte pentru dezvoltarea profesionala a resurselor umane​​ 

Cresterea accesului la educatie pentru grupurile vulnerabile si combaterea excluziunii sociale.