Proiecte internationale

DENUMIRE PROIECT INTERNATIONAL:
Contract de parteneriat pentru realizarea proiectului de practica in Germania in institutiile SHG Saarland Heilstätten GmbH, in
spitalul judetean St. Ingbert GmbH si in alte institutii care sunt in parteneriat.

OBIECTIVE:
1. Participarea la cursuri de limba germana;
2. Realizarea practicilor in Germania;
3. Posibilitatea absolventilor interesati si calificati ai Scolii Postliceale Sanitare Carol Davila din Targu-Jiu, de a ocupa locuri de
munca si in Germania.

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI
Este cunoscut faptul ca in multe domenii ale invatamantului, combinatia intre teorie si practica este determinanta in asigurarea
calitatii procesului didactic.
Prin realizarea practicilor in Germania, in clinici medicale si de ingrijire cu dotari de inalta calitate, la nivelul tehnicii actuale, se
contribuie la dobandirea unor competente in domeniul ingrijirilor medicale la standarde europene.
In cadrul proiectului institutiile clinice SHG ofera cursuri de limba germana prin intermediul profesorilor de limba germana din
Romania, in salile Scolii Postliceale Sanitare Carol Davila. Elevii se pot inscrie in proiect de la inceputul anului II de studiu.
Participarea la cursurile de limba este voluntara, exista in schimb liste de participare si prezenta. Continuitatea participarii si
rezultatele la examenele de limba sunt decisive pentru participarea la stagiile de practica.
Participarea la cursurile de limba este gratuita. Materialul didactic necesar pentru cursuri este pus la dispozitie de catre institutiile
clinice.
Elevii au posibilitatea de a efectua in anul 3 de studiu o practica cu o durata de 4 saptamani in una din institutiile clinice sau de
ingrijire din sud-vestul Germaniei, institutii care apartin SHG.
Elevii Scolii Postliceale Sanitare Carol Davila din Targu-Jiu vor primi de la institutia care ofera locuri de practica un certificat asupra
activitatilor efectuate in cadrul practicii si care va fi redactat in limba germana precum si in limba romana.
Cursurile de limba germana si stagiile de practica sunt organizate de Insitutul didactic pentru profesii medicale „Lehrinstitut für
Gesundheitsberufe der Saarland-Heilstätten GmbH“. Pentru toate activitatile care se desfasoara in Romania grupul SHG colaboreaza
cu echipa de management a proiectului din partea Scolii Postliceale Sanitare Carol Davila.

Elevii primesc de la grupul SHG, pe perioada stagiilor de practica urmatoarele retribuiri:
• bani pentru transportul din tara;
• bani pentru cheltuieli (100,00 Euro pentru o luna de practica);
• cazare si mancare pe perioada stagiilor de practica;
• bani pentru transporturile de la cazare la destinatiile in cadrul practicilor;